Datum: 2020-09-30 | Kl: 05:30
INLEDNING
Skotsk malt whisky delas in i olika regioner. Varje region
ger sin egen speciella prägel på whiskyn. Regionerna
delas in enligt följande:
- Highlands
- Lowlands
- Speyside
- Islay
- Campbeltown
I Campbeltown finns endast två destillerier kvar och skall
enligt Scotch Whisky Association inte räknas som egen
 
 
region längre utan istället tillhöra Highlands. Men för whiskyälskarna är för alltid
Campbeltown en egen region med egen karaktär på whiskyn. Varje region delas
också in i mindre områden som också ger en egen speciell smak på whiskyn.
Det finns idag ca 90 aktiva destillerier i Skottland.

Läs mer om de olika regionerna nedan:
Highlands
Lowlands
Speyside
Islay
Campbeltown
 
 
 
   
 
Det högsta pris som betalats för en flaska whisky är $79552. Whiskyn var en 50-årig Glenfiddich. Året, 1992.